Pro žadatele – NADACE DOBRÉ DÍLO

POSKYTUJEME:

nábytek, bytový textil, kuchyňské vybavení, bílou elektroniku, oblečení aj.

JAK ŽÁDAT: pro jednotlivce

 • Je nutné oslovit sociální službu, která vystaví doporučení a potvrzení o sociální nouzi žadatele. Pokud nevíte jakým způsobem, rádi vám dáme kontakty na sociální služby města Prahy.
 • S doporučením je třeba navštívit Hangáry, kde bude nábytková či materiální pomoc poskytnuta.
 • Po převzetí je nutné podepsat smlouvu o poskytnutí materiální nebo nábytkové pomoci a doložku GDPR, kde bude uvedena veškerá pomoc, která se předala příjemci.
 • Dopravu si jednotlivec zařizuje sám, popřípadě ve spolupráci se sociální službou.

JAK ŽÁDAT: pro sociální pracovníky a charitativní organizace

Nabízíme nábytkovou a materiální pomoc pro sociální službu. Jedná se o pomoc klientům, kteří se stěhují z azylových domů nebo ubytoven do sociálních bytů. Dále pak pomáháme lidem, kteří se ocitli v sociální tísni a nemají prostředky na koupi nábytku a ostatního bytového vybavení, oblečení a dalších materiálních věcí.

Podmínky:

 • Sociální pracovník osobně nebo telefonicky oznámí žádost klienta. Vystaví pro klienta potvrzení, se kterým se klient dostaví do Hangárů Goretti. Toto potvrzení je možné poslat také na mailovou adresu hangary@nadacedobredilo.cz
 • Každý žadatel musí podepsat smlouvu, kde je uveden popis a množství předaných věcí a zároveň i doložku GDPR.
 • Dopravu vybraného nábytku a vybraných věcí si musí klient zajistit sám nebo s pomocí sociálního pracovníka, který jej poslal.
 • Nábytkovou a materiální pomoc poskytujeme momentálně zdarma.

Velmi se nám osvědčilo i to, když sociální pracovník s klientem sám Hangáry Goretti navštívil. Toto však není podmínkou.

Dále nabízíme sociálním pracovníkům, kteří vědí, že v dohledné době budou vybavovat nějaký sociální byt, možnost zkontaktovat se s námi a po telefonické domluvě zaslat na emailovou adresu hangary@nadacedobredilo.cz  seznam věcí, které budou k vybavení bytu třeba, kontakt na sebe a termín přidělení bytu. Dle seznamu jsme ochotni rezervovat požadovaný nábytek a jinou materiální pomoc a postupně tyto věci shromažďovat až do daného termínu.

Nabídka je však omezena, a to množstvím a kvalitou nám darovaného sortimentu. Ne vždy vše požadované je na skladě.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Co je možné zapůjčit:

 • francouzské hole
 • polohovací lůžko elektrické
 • jídelní stolek k lůžku
 • hrazda k lůžku samostatná
 • chodítko s opěrnou deskou vysoké, čtyřkolové
 • chodítko nízké čtyřkolové
 • chodítko stabilní (bez koleček)
 • invalidní vozík
 • WC křeslo stabilní i kolečkové, podložní mísa
 • židle do sprchy
 • sedák do vany i na vanu.

Podmínky:

 • Nejdříve nás kontaktovat telefonicky (ne vždy je totiž žádaná pomůcka na skladě).  
 • Kompenzační pomůcka je zapůjčována na základě „Smlouvy o vypůjčení kompenzační pomůcky“, kterou je nutné podepsat při vyzvednutí pomůcky.
 • Dopravu si žadatel zařizuje sám.
 • Žadatel se zavazuje pečovat o svěřenou kompenzační pomůcku, udržovat ji v čistotě, úmyslně ji nepoškozovat a technicky neznehodnocovat.