HANGÁRY Goretti – NADACE DOBRÉ DÍLO

HANGÁRY Goretti

Historie

Historie sociálního projektu Hangáry Goretti je částečně spjata s navrácením majetku Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, který jim byl v době komunistického režimu zabaven. V roce 1996 byl sestrám vrácen Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích, jehož součástí byly tzv. ocelové kolny. Zpočátku se haly využívaly ke skladování nábytku a kompenzačních pomůcek, které sestrám poskytli dárci ze zahraničí. Postupně se tak mohla vybavovat zdravotní a sociální zařízení sester boromejek, která jim po revoluci v roce 1989 byla navrácena.

V dalších letech se činnost Hangárů Goretti rozšiřovala i na ostatní neziskové sektory. Díky různým dárcům se postupně rozvinul projekt pomoci lidem v nouzi, sociálně slabým rodinám a lidem pečujícím o své staré či nemocné členy rodiny.

Velkou humanitární pomocí se mohla Nadace zapojit také při povodních v Praze v roce 2010, kdy mnoho postižených domácností mohlo být opět vybaveno nábytkem z tohoto skladu.

Osobnost sestry Marie Goretti Boltnarové

S. M. Goretti Boltnarová se narodila 1. ledna 1934 ve Svatobořicích u Kyjova. Krátce před vypuknutím druhé světové války se její rodina přestěhovala do Prahy. Ihned po osvobození nastoupila do ošetřovatelské školy Kongregace sester sv. Karla Boromejského. Od ledna roku 1949 vstoupila do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a jako čekatelka dokončila základní školní docházku. Poté studovala na střední zdravotnické škole. Doživotní sliby složila sestra Goretti tajně na statku v Podlesí. Během 50. let nosila zprávy do vězení Generální představené matce Bohumile Langrové i dalším uvězněným sestrám a kněžím. V dalších letech sloužila na různých místech, zvláště starým a nemocným lidem.

Po sametové revoluci v roce 1989 byla v rámci svého úkolu generální ekonomy Kongregace také velmi aktivní v Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Zde byla pověřena službou místopředsedkyně správní rady Nadace.

V době, kdy se rozvinula činnost „hangárů“, v letech kolem roku 2000, získala mnoho spolupracovníků, ať už to byli konkrétní lidé, kteří pravidelně docházeli do skladů a třídili a uspořádávali věci nebo různé firmy i jednotlivci, kteří darovali Nadaci potřebnou materiální pomoc.

28. října 2007 prezident republiky Václav Klaus udělil S. M. Goretti medaili I. stupně za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

Velkou pomocí při její práci v „hangárech“ byla také přítomnost a pomoc uvězněných žen, které v řepské věznici vykonávaly svůj trest. Zvláště při třídění textilu a oblečení byla jejich nezištná pomoc velmi vítaná. V roce 2019 předala S. M. Goretti svoji činnost mladším sestrám a přestěhovala se do kláštera v Městě Albrechticích k zaslouženému odpočinku.