PRO ŽADATELE – NADACE DOBRÉ DÍLO

PRO ŽADATELE

JAK MŮŽETE ZÍSKAT OD NAŠÍ NADACE PŘÍSPĚVEK NA SVŮJ PROJEKT?

O finanční příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace či sdružení působící v sociální, zdravotní, charitativní a rozvojové oblasti. Před vyplněním žádosti se prosím seznamte s grantovými pravidly.

Všechny prostředky, které nadace shromažďuje, jsou určeny na podporu potřebných. Nadace může rozdělovat roční výnos přidělených prostředků žadatelům, kteří svým programem zaručí optimální využití těchto prostředků. K tomuto účelu slouží grantová pravidla – způsob poskytování nadačních příspěvků.

Ke stažení: GRANTOVÁ PRAVIDLA a GRANTOVÁ ŽÁDOST