CHCI SE ZAPOJIT – NADACE DOBRÉ DÍLO

CHCI SE ZAPOJIT

NAŠEMU DÍLU MŮŽETE POMOCI

jakoukoli finanční částkou:

  • poukázanou na náš účet 1934206349/0800,
  • poslanou složenkou na naši adresu,
  • osobně předanou – po předchozí telefonické domluvě,

nebo

  • tím, že naši nadaci upozorníte své přátele a známé, kteří chtějí podpořit naši činnost,
  • tím, že nám pomůžete získávat sponzory, firmy nebo jednotlivce, kteří chtějí pomoci dobrému dílu finančně, věcně či jinak,
  • i tím, že na nás budete myslet a držet nám palce.

Nadace Dobré dílo se zaměřuje na podporu: všech boromejských zařízení, sociálně-charitativních činností, služeb péče o nemocné, aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy, kultury a sportu a na finanční i jinou pomoc potřebným ve smyslu křesťanských principů.

Fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (§ 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.