PRO DÁRCE – NADACE DOBRÉ DÍLO

PRO DÁRCE

Finanční pomoc je poskytována nemocnicím, zdravotnickým zařízením, sociálně zdravotním ústavům, humanitárním sdružením, školám a školským zařízením, farním charitám, sociálně charitativním sdružením při řeholních společenstvích a rodinám i jednotlivcům v sociální nouzi nebo těžké životní situaci po celé republice.

Vedle finanční podpory, a to nejen projektů v boromejských zařízeních, podporuje nadace potřebné i věcnými dary. Tato nadační činnost nabývá stále na větším významu (sociální projekt – Hangáry Goretti). Spočívá jak v získávání a poskytování zdravotních pomůcek, tak v obstarávání zařízení a vybavení, potřebných pro provoz sociálně-zdravotních zařízení či pro jednotlivce.

Tato pomoc představuje mimořádně velkou hodnotu, srovnatelnou, nebo i větší, než je poskytovaná pomoc finanční. I když nadace získává tyto dary v minimální účetní hodnotě, vznikají jí v této souvislosti nezanedbatelné náklady dopravní a manipulační.