PODĚKOVÁNÍ – NADACE DOBRÉ DÍLO

PODĚKOVÁNÍ

DÍKY ZA SPOLEČNÉ DOBRÉ DÍLO!

Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům, kteří podpořili aktivity nadace.

Nadace je si vědoma i duchovní podpory, které se jí dostává v přátelské náklonnosti a modlitbách mnoha dalších lidí, kteří vytvářejí kolem nadace přátelský kruh. Ve snaze dát těmto vztahům i vnější podobu, bylo rozhodnuto, že každý první den v měsíci bude sloužena za všechny dárce a příznivce nadace, živé i zesnulé, mše svatá.

Ve výročních zprávách jsou každoročně zveřejňována jména všech dárců a sponzorů, kteří nadaci svými finančními a věcnými dary přispěli.

Se všemi našimi dárci, sponzory a příznivci, ale i se všemi, komu mohla naše nadace v minulosti jakkoli pomoci a být pro něj užitečná, chceme zůstat v trvalém kontaktu. Napište nám, co máte na srdci, vyjádřete své názory, nápady a připomínky, můžete zvolit jakoukoli formu. Budeme vděční.