ORGÁNY NADACE – NADACE DOBRÉ DÍLO

ORGÁNY NADACE

Základním dokumentem, podle něhož se nadace řídí, je její statut. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Fungování správní rady kontroluje dozorčí rada nadace. Všichni členové pracují pro nadaci bezplatně, jedná se o čestné pozice.

Složení správní rady bylo zvoleno tak, aby v ní byli zastoupeni specialisté, jejichž zkušenost, odbornost a trvalý kontakt s činností nadace zaručuje její odpovědné řízení. Administrativní útvar nadace řídí místopředseda správní rady. Výkonný aparát nadace je rozšířen o kolektiv angažovaných spolupracovníků. Jde o odborníky různých profesí, kteří v podpoře nadace nacházejí své osobní poslání.

SPRÁVNÍ RADA

předseda správní rady
MARTIN KALA

místopředsedkyně správní rady
S. M. NIKOL VERONIKA DRÁPALOVÁ

členové správní rady
S. M. KRISTÝNA BOHUSLAVA BEDNAŘÍKOVÁ
KAMILA JADRNÁ
KATEŘINA VYSLOUŽILOVÁ

Způsob jednání:

Nadaci zastupuje navenek předseda správní rady samostatně. Není-li jednání předsedy správní rady možné, zastupuje nadaci místopředseda. Podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí svůj podpis.

DOZORČÍ RADA

předseda dozorčí rady:
FRANTIŠEK KOPECKÝ

členové dozorčí rady:
S. M. MARCELA JANA DVOŘÁKOVÁ
S. M. FRANTIŠKA ANNA SVOBODOVÁ