O NADACI – NADACE DOBRÉ DÍLO

O NADACI

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského byla založena v roce 1993 Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského s cílem být nástrojem podporujícím charitativní činnost tohoto řeholního společenství a dalších podobně orientovaných institucí.

Co znamená logo naší nadace?

Jeho základ, srdce a kříž, nás spojuje se zakladatelem, Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tyto symboly víry a lásky doplňuje kotva, symbol naděje, že člověk není na světě sám a že může doufat v účinnou pomoc ostatních lidí dobré vůle.

Posláním nadace se stalo podporovat zařízení a programy, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak znevýhodněné lidi, a to v širším měřítku než jen ve vlastních boromejských zařízeních. Nadace se profilovala nejen ve sféře sociální a zdravotní, ale orientovala se na oblast širší, zvláště sociálně-výchovnou. Jejím cílem je působit na všechny, kdo sociálně-zdravotní služby poskytují nebo se v této oblasti dobrovolně angažují, aby v tomto procesu byly plně uplatňovány křesťanské hodnoty láskyplné péče, při zachování vysoké odbornosti. Nadace nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky pro svou činnost a provoz získává od individuálních dárců, firem, od svého zakladatele a z výnosů nadačního kapitálu.