NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – NADACE DOBRÉ DÍLO

NADACE DOBRÉ DÍLO SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.

Otto František Babler

Našim posláním je podporovat charitativní činnost sester boromejek a dalších
podobně orientovaných institucí i jednotlivců.

Spojujeme ty, kteří chtějí společně dávat naději a činit tak svět lepším.

Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského založily sestry boromejky v roce 1993 z naprosté nutnosti, protože většina jejich zařízení byla v  neutěšeném stavu. Bez dárců a sponzorů by vůbec nebylo možné plnit svěřené úkoly a konat dobré věci.

Za více jak dvacet let své existence poskytla Nadace dobré dílo finanční příspěvky v celkové částce téměř 40 miliónů korun a podpořila nespočetnou řadu jednotlivcůi organizací.

Vedle finanční podpory, a to nejen projektů v boromejských zařízeních, podporuje Nadace Dobré dílo také prostřednictvím věcných darů. Tato pomoc představuje mimořádnou hodnotu, srovnatelnou, v mnoha případech i větší, jako je poskytovaná pomoc finanční.

Pravou hodnotu našim skutkům dává láska.

Matka Vojtěcha

Našemu dílu můžete pomoci:
jakoukoli finanční částkou

  • poukázanou na náš účet 1934206349/0800
  • poslanou složenkou na naši adresu
  • osobně předanou – po předchozí telefonické domluvě

nebo

  • tím, že naši nadaci upozorníte své přátele a známé, kteří chtějí podpořit naši činnost
  • tím, že nám pomůžete získávat sponzory, firmy nebo jednotlivce,kteří chtějí pomoci dobrému dílu finančně, věcně či jinak
  • i tím, že na nás budete myslet a držet nám palce

Nadace Dobré dílo se zaměřuje na podporu:

  • všech boromejských zařízení
  • sociálně-charitativních činností
  • služeb péče o nemocné
  • aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy, kultury a sportu a na finanční i jinou pomoc potřebným ve smyslu křesťanských principů

Nadace Dobré dílo leták v pdf

Written by